Bent u van plan Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Experience Measures (PREMs) of gegevens voor medische registers te gaan verzamelen? Of wilt u een gedeeld benchmarkingplatform opzetten? Brightfish Outcomes levert de ondersteuning die u nodig hebt om uw doelen zo gemakkelijk en veilig mogelijk te realiseren.

Met behulp van dit platform, waarin apps, webportalen en EPD-integraties op een slimme manier zijn gecombineerd, kunt u uw eigen netwerk voor gegevensverzameling opbouwen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op één centrale en veilige locatie en zijn vanaf dat moment direct beschikbaar voor analyse- en rapportagedoeleinden, waar u zich ook bevindt.

Data bijdragen en feedback ontvangen - in real time

Het bijdragen van patiëntengegevens aan nationale registers voor wetenschappelijke doeleinden kan omslachtig zijn, vooral wanneer de tooling dubbele invoer noodzakelijk maakt. Met Brightfish Outcomes kunt u de gegevens met slechts enkele vingerbewegingen registreren. Dankzij de gebruiksvriendelijke, gestructureerde formulieren bent u er bovendien van verzekerd dat u aan alle eisen voldoet.

Automatische aanlevering van gegevens aan een landelijk register is mogelijk door een lokaal geïnstalleerde Brightfish EMR back-end server voor dit doel te configureren. Desgewenst kan deze server ook dienen als een gebruiksvriendelijke, handmatige interface waarmee gegevens, na met het oog te zijn gecontroleerd, aan het register kunnen worden verstrekt.

Feedback op geregistreerde gegevens wordt geleverd in de vorm van grafieken die in real time worden bijgewerkt aan de hand van input door zorgprofessionals en patiënten. In deze grafieken worden ook referentiegebieden afgebeeld op basis van vergelijkbare gegevensverzamelingen. Feiten verzamelen was nog nooit zo leuk!

De patiënt betrekken bij het verzamelen van gegevens

Patiëntenapps kunnen worden gelanceerd in diverse talen en brandings om patiënten ook thuis bij het proces van gegevensverzameling te betrekken, bijvoorbeeld door hen vragenlijsten in te laten vullen over hun kwaliteit van leven. Vanzelfsprekend worden alle gegevens verzameld in een anoniem formaat of anders wordt de veiligheid gewaarborgd aan de hand van de strengste beveiligingsnormen.

Gegevens van wearables en sensoren, zoals opgeslagen in de smartphone van patiënten, kunnen eveneens in de gegevensverzameling worden opgenomen via de Brightfish eHealth-app die gekoppeld is aan uw opslaginfrastructuur. Deelnemers hebben op hun smartphone volledige controle over de informatie die zij willen delen en kunnen op elk moment ervoor kiezen om de opgeslagen gegevens te wissen of niet meer te delen.

Een nieuw (inter)nationaal register plus benchmark opzetten

Meerdere ziekenhuizen of klinieken kunnen door koppeling van hun lokale Brightfish EMR back-endservers met elkaar worden verbonden om het centraal verzamelen van anonieme gegevens op specifieke medische terreinen mogelijk te maken. Kleinere deelnemende centra kunnen gebruikmaken van de stand-alone Brightfish Touch-app om gegevens te verzamelen zonder een lokale installatie. Het verzamelen van gegevens voor uw nieuwe nationale of internationale register wordt zo een koud kunstje.

Medische professionals kunnen dit soort omgevingen benutten om een grote centrale database te creëren met het oog op toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers kunnen rechtstreeks toegang verkrijgen tot deze database of Brightfish vragen om periodiek verslag uit te brengen over de benchmarkuitkomsten. Alles is aan te passen, zodat optimaal wordt aangesloten bij uw specifieke ambities op het gebied van gegevensverzameling.

 


Registratietooling voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen etc.)

 • Gebruikmaken van een handige mobiele app voor het registreren van patiënten op basis van in- en uitsluitingscriteria
 • Registreren van procedures en andere medische variabelen om een solide, mixed-case fundament te leggen voor de dataset
 • Snel inloggen met iOS Touch ID
 • Overzichten opvragen van uitstaande vragenlijsten en opmerkingen achterlaten voor collega’s om de workflows voor gegevensverzameling te vereenvoudigen
 • Gebruikmaken van de vergrendelingsmodus voor patiënten om uw iPad tijdelijk achter te kunnen laten bij patiënten die hun vragenlijst nog verder moeten invullen
 • Uitkomsten direct bekijken in de context van relevante referentiegegevens
  Intuïtieve grafieken bekijken die gecreëerd zijn door het centrale back-endsysteem van Brightfish Outcomes

Betrokkenheid van patiënten vergroten

 • Lanceren van een gebruiksvriendelijk webportaal met native app, uitgevoerd in uw huisstijlkleuren en voorzien van uw logo
 • Toegang verlenen via uiterst veilige procedures op basis van twee-factorauthenticatie
 • Patiënten via een melding activeren wanneer het tijd is om een nieuwe vragenlijst in te vullen of andere gegevens aan te leveren
 • Wearables koppelen aan de Brightfish eHealth-app, zodat u door gebruikers gegenereerde gegevens in uw register kunt gaan opnemen terwijl de patiënt volledige controle heeft over welke gegevens gedeeld worden (en welke niet)
 • Gebruikmaken van het informatiegedeelte in de Brightfish eHealth-app om deelnemers uit te leggen waarom hun gegevens geregistreerd worden en wie er allemaal toegang tot deze gegevens heeft
 • Patiënten controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt, met inbegrip van de mogelijkheid om hun gegevens te verwijderen