Technologie

Brightfish biedt een suite van gebruiksklare ‘managed service’-oplossingen. Deze oplossingen onderscheiden zich door apps voor eindgebruikers te combineren met slimme back-endsystemen. Onze apps werken met native iOS-interfaces en webgebaseerde gebruikersinterfaces voor andere platforms. De standaard serverinstallatie van Brightfish vormt het knooppunt binnen ons IT-landschap en kan worden geïntegreerd met andere (EPD-)systemen via elk type interfaceprotocol (HL7, DICOM, SOAP/XML etc.). Dit kernsysteem kan worden uitgebreid met een webplatform om gegevens op een veilige wijze toegankelijk te maken voor native patiëntenapps en/of webportalen op het device van de patiënt en volgens de allernieuwste beveiligingsnormen.

Al onze oplossingen worden op afstand ondersteund door een technische supportdesk en kunnen desgewenst worden geïntegreerd met bestaande procedures en systemen. Brightfish werkt bij de uitvoering van implementatieprojecten altijd samen met het IT-team van de klant, zodat zij een volledig werkende Brightfish-oplossing kunnen leveren en onderhouden. We werken volgens de allernieuwste praktijken op het gebied van systeembeveiliging. Bovendien is ons bedrijf gecertificeerd volgens ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9001.

Systeemintegratie – Een uniek aspect van de Brightfish-oplossing is dat deze geïntegreerd kan worden met uw bestaande IT-systemen. U hoeft uw bestaande systemen dus niet te vervangen; Brightfish functioneert als een transparante laag bovenop deze systemen en kan zowel informatie lezen uit, als informatie schrijven naar alle toegankelijke back-endsystemen. Dit voorkomt onnodige complexe transities en biedt onze klanten de mogelijkheid om hun back-endsystemen in de toekomst te veranderen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de eindgebruikers. Ook met nieuwe systemen kan Brightfish zeer eenvoudig worden geïntegreerd.

Managed service – Brightfish blijft ook nadat de implementatie is voltooid ondersteuning bieden voor de geïnstalleerde oplossing. Dit betekent dat de IT-teams van klanten een beroep kunnen doen op het Support Team van Brightfish wanneer ze tegen problemen aanlopen. Brightfish monitort bovendien het back-endservercluster en de eindgebruikerclients om eventuele problemen tijdig te signaleren en waar nodig upgrades uit te voeren. Dit alles vormt onderdeel van het pakket aan beheerde diensten.

Turnkey-oplossing – Brightfish voert implementatieprojecten in nauwe samenwerking met klanten uit, zodat zij aan het eind van de rit in staat zijn om een volledig werkende Brightfish-oplossing te ondersteunen. De implementatie omvat onder meer het opzetten van fysieke of virtuele serveromgevingen en het testen van integraties met bestaande systemen. Brightfish kan de IT-teams van klanten bovendien ondersteunen bij het implementeren van mobile device management (MDM) en het verwerven van de benodigde tablets. Wij leveren 'gebruiksklaar' af.

Beveiliging – Brightfish is gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510. Alle gegevensopslag en communicatieverbindingen worden uitgevoerd volgens de allernieuwste praktijken op het gebied van encryptie. Medische gegevens worden ofwel beveiligd via multifactor-factorauthenticatie (conform NEN 7512) of opgeslagen in een geanonimiseerd formaat. Gegevens worden nooit opgeslagen (permanent of anderszins) op mobiele apparaten. De Brightfish Touch Client-app (voor artsen en verpleegkundigen) en Brightfish eHealth (voor patiënten) is een medisch hulpmiddel klasse I met CE-markering. Meer informatie is verkrijgbaar bij Brightfish.

Support – Het Support Team van Brightfish bewaakt de prestaties en voert het noodzakelijke onderhoud uit, zodat het IT-team van de klant te allen tijde kan beschikken over een volledig werkende Brightfish-oplossing. Updates worden waar nodig afgestemd op interne releaseplanningen en uitgevoerd zonder dat de klantorganisatie daar enige hinder van ondervindt.