Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling  mogelijk is. Klik hier voor meer informatie over het VIPP programma.


Wat betekent deze financiële bijdrage voor u?

 • De mogelijkheid om technische innovaties in te zetten om uw zorg te verbeteren.
 • Het aanschaffen en implementeren van eHealth applicaties.
 • Nieuwe technieken inzetten om indicaties, behandeleffecten en patiëntervaringen te meten.


Wat Brightfish u kan bieden:

 • Veilige infrastructuur voor twee-weg uitwisseling van data tussen ziekenhuis of kliniek en de patiënt.
 • Intuïtieve mobiele apps en web-portalen voor een simpele en laagdrempelige gebruikerservaring.
 • Mogelijkheid tot het koppelen van wearables zoals bloeddrukmeters, stappentellers en weegschalen.
 • Ondersteuning voor Apple iOS HealthKit en ResearchKit, Google Android Fit en HL7-CDA
 • Directe en betekenisvolle terugkoppeling aan patiënt en zorgverlener.
 • Volledige integratie met uw bestaande EPD. (inclusief HiX, SAP, Medicore en Epic)
 • Overzichtelijke dashboards om informatie weer te geven.

Wat is VIPP

VIPP is een implementatieprogramma. Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Digitale toegang, dus via internet.  Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. Denk aan lab- of andere onderzoeksuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens.  Zo kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal hij beter geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid. En de dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten.

Hoe vult Brightfish de modules van de subsidies in?

Brightfish eHealth patiënten-app en portaal.

 • Ontsluiting van alle in het EPD en andere deelsystemen aanwezige data.
 • Inclusief medicatie overzichten.
 • Lezen en schrijven van het dossier, van huiskamer tot spreekkamer.
 • PROMs en andere vragenlijsten verzamelen.
 • Koppeling met wearables (stappentellers, weegschalen, etc).
 • Inzage en mogelijkheid tot opslaan van eigen data.
 • Data kan worden geexporteerd in PDF, maar ook direct in HL7-CDA.
 • Naast de BGZ ondersteunen we de volgende extra onderdelen onderdelen:
  • specialistenbrieven,
  • ontslagbrieven,
  • laboratoriumuitslagen,
  • radiologieverslagen,
  • implantaten.

Waarom apps inzetten?

84 procent van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 50-64 jaar heeft een smartphone en 63 procent van de 65 plussers heeft een smartphone. (Telecompaper begin 2016)

Toegang tot iedere smartphone gebruiker:

 • Miljoenen potentiële gebruikers.
 • Stel de app gratis ter beschikking via de app stores.
 • Ongekende schaal en snelheid. 
 • Mogelijkheid tot meerdere talen en territoria.
 • Onder de naam van eigen instelling / studie.