Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional voor ZBC's

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de Staatscourant bekend gemaakt een bedrag van 32,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar te stellen. Deze subsidie is bedoeld om informatie tussen patiënt en zorgverleners, zoals klinieken, beter te ontsluiten. Dit is een van de afspraken die voortvloeit uit het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018, dat door diverse partijen in april ondertekend werd.  


Wat betekent deze financiële bijdrage voor u?

 • De mogelijkheid om technische innovaties in te zetten om uw zorg te verbeteren.
 • Het aanschaffen en implementeren van eHealth applicaties.
 • Nieuwe technieken inzetten om indicaties, behandeleffecten en patiëntervaringen te meten.


Wat Brightfish u kan bieden:

 • Veilige infrastructuur voor twee-weg uitwisseling van data tussen ziekenhuis of kliniek en de patiënt.
 • Intuïtieve mobiele apps en web-portalen voor een simpele en laagdrempelige gebruikerservaring.
 • Mogelijkheid tot het koppelen van wearables zoals bloeddrukmeters, stappentellers en weegschalen.
 • Ondersteuning voor Apple iOS HealthKit en ResearchKit, Google Android Fit en HL7-CDA
 • Directe en betekenisvolle terugkoppeling aan patiënt en zorgverlener.
 • Volledige integratie met uw bestaande EPD. (inclusief HiX, SAP, Medicore en Epic)
 • Overzichtelijke dashboards om informatie weer te geven.

Hoe verkrijgt u deze subsidie:

ZKN (uit middelen van VWS) ondersteunt & adviseert u onder andere bij het verkrijgen van deze subsidie. U kunt deze verkrijgen door:

 • Stap 1: het invullen van een digitaal intakeformulier voor 15 augustus. Hier kijken wij of u voldoet aan de randvoorwaarden voor een subsidie aanvraag.
 • Stap 2: Komt u in aanmerking voor een subsidie aanvraag dan ontvangt u van ons een persoonlijke link naar een uitgebreide nulmeting. Deze nulmeting bepaalt of u in aanmerking komt voor subsidie, en voor welke onderdelen en bedragen. U dient de nulmeting voor 1 september in te vullen.
 • Stap 3: Na het invullen van de nulmeting dient u voor uiterlijk 1 oktober het aanvraagformulier bij VWS te hebben ingediend.

Let op: het intakeformulier moet voor 15 augustus en de nulmeting voor 1 september door u ingevuld zijn!


VIPP Modules

Module A1: de basisgegevensset zorg (BGZ) in digitaal formaat beschikbaar binnen persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO).

Module A2: de BGZ en aanvullende data in gestructureerd (HL7-CDA) digitaal formaat binnen PGO.

Module A3: Output van andere apps toevoegen aan het dosiser (diabetesdagboek, PROMs, wearables etc), medicatie overzicht en dossierbeheer volgens MedMij standaard.

Module B1: Ontsluiting van het actuele medicatieoverzicht, inclusief verstrekkingsinformatie van de apotheek. Geintegreerd met EVS/EPD.


Hoe vult Brightfish de modules van de subsidies in?

Brightfish eHealth patiënten-app en portaal.

 • Ontsluiting van alle in het EPD en andere deelsystemen aanwezige data.
 • Inclusief medicatie overzichten.
 • Lezen en schrijven van het dossier, van huiskamer tot spreekkamer.
 • PROMs en andere vragenlijsten verzamelen.
 • Koppeling met wearables (stappentellers, weegschalen, etc).
 • Inzage en mogelijkheid tot opslaan van eigen data.
 • Data kan worden geexporteerd in PDF, maar ook direct in HL7-CDA.
 • Naast de BGZ ondersteunen we de volgende extra onderdelen:
  • specialistenbrieven,
  • ontslagbrieven,
  • laboratoriumuitslagen,
  • radiologieverslagen,
  • implantaten.

Waarom apps inzetten?

84 procent van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 50-64 jaar heeft een smartphone en 63 procent van de 65 plussers heeft een smartphone. (Telecompaper begin 2016)

Toegang tot iedere smartphone gebruiker:

 • Miljoenen potentiële gebruikers.
 • Stel de app gratis ter beschikking via de app stores.
 • Ongekende schaal en snelheid. 
 • Mogelijkheid tot meerdere talen en territoria.
 • Onder de naam van eigen instelling / studie.